antywindykator_logo3-1-1.png

Antywindykacja

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Co to jest antywindykacja?

Antywindykacja to usługa mająca na celu sprawdzenie czy firma windykacyjna, fundusz sekurytyzacyjny lub komornik działa zgodnie z prawem. W przypadku wszczętej egzekucji komorniczej, podejmujemy działania mające na celu wstrzymanie czynności egzekucyjnych poprzez doprowadzenie do zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Działamy zgodnie z prawem. Wiele jest zobowiązań nieistniejących, dotyczących niekoniecznie nękanych osób, przedawnionych itp. od których uwolnienie się jest stosunkowo łatwe. Długi co prawda nie znikają ale zamykamy drogę do dochodzenia ich na drodze prawnej.

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Otrzymałeś nakaz zapłaty? Sprawdź czy musisz go zapłacić?

Bardzo często sprawy kierowane do sądu są przedawnione. Aby uchylić się od obowiązku zapłaty wystarczy złożyć odpowiednio przygotowane pismo procesowe – w formie sprzeciwu lub zarzutów do nakazu zapłaty. Wówczas nakaz zapłaty jest uchylany a wierzyciel nie może zastosować przymusu egzekucyjnego (nie może skierować sprawy do komornika sadowego).

Jak pomagamy?

Dokonujemy bezpłatnej analizy na podstawie przesłanego drogą mailową opisu sprawy oraz dokumentacji. Opis sprawy powinien zawierać dane na temat:
  • wierzycieli
  • kwot zadłużeń
  • etapu sprawy
  • podejmowanych dotychczas działań
  • dane kontaktowe wraz z numerem telefonu.
Dokumenty:
  • Wezwania do zapłaty
  • nakaz / wyrok sądu / pozew
  • korespondencja komornicza
  • korespondencja z wierzycielem
  • ugody / porozumienia
Po przeprowadzeniu analizy prezentujemy zakres możliwych do podjęcia działań i dokonujemy wyboru wspólnie z klientem najbardziej optymalnego rozwiązania. Przedstawiamy warunki realizacji umowy  a po ich akceptacji przystępujemy do działania.

Czekamy na państwa

Nasz konsultant jest do Państwa dyspozycji pod
poniższym numerem telefonu:

Telefon: +48 690-217-444
E-mail: biuro@antywindykator24.pl

FHU „Dor-Fin” Agnieszka Kruk
ul. Karkonoska 59 b
58-570 Jelenia Góra
NIP: 692-104-68-10
Regon: 020199109